SKF 71900 ACD/HCP4A 轴承

专业经营SKF 71900 ACD/HCP4A 轴承 ,,滚珠丝杠副,螺杆,导轨,工作台,精密主轴,滑块等传动部件,兼营动力配件。备有大量库存型号品种齐全,为满足客户维修需求,可以提供Rexroth [标签:简略标题]与各种技术支持和产品替换服务-NSK THK ISSOKU KOYO KSS KURODA PGM REXROTH SHUTON STAR THOMSON TSUBAKI 等,欢迎垂询。SKF 71900 ACD/HCP4A 轴承 ,相关产品为:SKF 7208 CD/HCP4A 轴承  SKF C71919 DB/P7 轴承  SKF C7014 FB/P7 轴承  SKF 7018 DB/P7 轴承  SKF 71934 CD/P4A 轴承  SKF 7000 CD/P4A 轴承  SKF 7017 ACD/P4A 轴承  SKF 7007 CD/HCP4A 轴承  摘要: Boundary dimensions bearing internal diameter range d [mm]

Rexroth SKF 71900 ACD/HCP4A 轴承

SKF 精密主轴轴承 机床主轴轴承

Boundary dimensions

bearing internal diameter range

d [mm]

<18

bearing internal diameter

d [mm]

10

0

-0,004

bearing external diameter

D [mm]

22

0

-0,005

bearing width

B [mm]

6

0

-0,04

d1

[mm]

13,9

D1

[mm]

17,8

Abutment and fillet dimensions

r1, r2

[mm]

0,3

r3, r4

[mm]

0,2

contact angle

%26alpha; [°]

25

a

[mm]

7

da

[mm]

12

Other bearing features

Db

[mm]

20,6

Da

[mm]

20

ra

[mm]

0,3

rb

[mm]

0,2

Seal

no

oil nozzle position

dn [mm]

14,8

Speed rating with grease

[1/min]

70 000

Speed rating with oil

[1/min]

110000

dynamic load rating

C [N]

2 420

static load rating

Co [N]

1 060

fatigue load limit

Pu [N]

45

Light preload

Class A [N]

15

Medium preload

Class B [N]

30

Heavy preload

Class C [N]

60

mean diameter

P [mm]

16

ball diameter

dw [mm]

3,17

ball number

[Z ]

12

Bearing materials

Hybrid

Mass

[kg]

0,009

在线订单和技术咨询