SKF BTM 60 B/HCP4CDB 轴承

专业经营SKF BTM 60 B/HCP4CDB 轴承 ,,滚珠丝杠副,螺杆,导轨,工作台,精密主轴,滑块等传动部件,兼营动力配件。备有大量库存型号品种齐全,为满足客户维修需求,可以提供Rexroth [标签:简略标题]与各种技术支持和产品替换服务-NSK THK ISSOKU KOYO KSS KURODA PGM REXROTH SHUTON STAR THOMSON TSUBAKI 等,欢迎垂询。SKF BTM 60 B/HCP4CDB 轴承 ,相关产品为:SKF BTM 80 A/HCP4CDB 轴承  SKF S71921 CD/HCP4A 轴承  SKF BTM 85 B/P4CDB 轴承  SKF 7020 DB/P7 轴承  SKF BTM 85 A/HCP4CDB 轴承  SKF C7008 FB/P7 轴承  SKF C71911 FB/P7 轴承  SKF 71956 ACD/P4A 轴承  摘要: Seal no bearing internal diameter range d [mm] 50-79 bearing internal diameter d [mm] 60 0-0,007 bearing external diameter D [mm] 95 -0,028-0,038 bearing width B [mm] 33 0-0,2 c [mm] 89 d1 [mm] 75,9 r1, r2 [mm] 1,1 r3, r4 [mm] 0,6 Da min [mm] 67 Da [mm] 89 ra [mm] 1 rb [mm] 0,6 Speed rating with grease [1/min] 9 000 Speed rating with oil [1/min] 12 000 dynamic load rating C [N] 28 000 static load rating Co [N] 54 000 fatigue load limit Pu [N] 2 320 Light preload Class A [N] 250 Medium preload Class B [N] 720 mean diameter P [mm] 78,5 contact angle %26alpha; [°] 40 ball diameter dw [mm] 7,5 ball number [Z ] 50 Bearing materials Hybrid Mass [kg] 0,72

Rexroth SKF BTM 60 B/HCP4CDB 轴承

SKF 精密主轴轴承 机床主轴轴承

Seal

no

bearing internal diameter range

d [mm]

50-79

bearing internal diameter

d [mm]

60

0

-0,007

bearing external diameter

D [mm]

95

-0,028

-0,038

bearing width

B [mm]

33

0

-0,2

c

[mm]

89

d1

[mm]

75,9

r1, r2

[mm]

1,1

r3, r4

[mm]

0,6

Da min

[mm]

67

Da

[mm]

89

ra

[mm]

1

rb

[mm]

0,6

Speed rating with grease

[1/min]

9 000

Speed rating with oil

[1/min]

12 000

dynamic load rating

C [N]

28 000

static load rating

Co [N]

54 000

fatigue load limit

Pu [N]

2 320

Light preload

Class A [N]

250

Medium preload

Class B [N]

720

mean diameter

P [mm]

78,5

contact angle

%26alpha; [°]

40

ball diameter

dw [mm]

7,5

ball number

[Z ]

50

Bearing materials

Hybrid

Mass

[kg]

0,72

在线订单和技术咨询